Přihlásit

Vytvořit účet

Přihlášení znamená souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek
(poslední úprava: 01-10-2015).

Historie a připravované změny Obchodních podmínek.

V případě, že nesouhlasíte s Obchodními podmínkami, můžete smlouvu vypovědět.

* nevztahuje se na osoby, které uzavřely vlastní smlouvu s Aukrem